ΨΟΦΙΜΟΦΑΓΟΣ

ΨΟΦΙΜΟΦΑΓΟΣ

 

Η ευγενική καταγωγή του ψοφιμοφάγου αναπολείται στο άπειρο.

Ποτέ ο Ψοφιμοφάγος δεν ήταν πρώτα ψοφιμοφάγος.

Εκεί πίσω στα δέντρα.

φως κανένα στα διάφανα μάτια τους.

Η ζωή τους έχωσε ένα κουτάλι στο στόμα.

 

Όρνιο, κοράκι, γύπας, ύαινα, σκουλίκι, τσακάλι ξύπνησαν από την ανάγκή,

βουτώντας μες τον θάνατο σαν σε σούπα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.