ΜΑΥΡΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ…

ΜΑΥΡΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ

 

Μαύρη ρε μαύρη μαύρη (δις)

Μαύρη ζωή που κάνουμε,

 

Εμείς οι μαύροι κλέφτες (δις)

Ποτέ ρε, ποτέ μας, δεν αλλάζουμε

Εμείς οι μαύροι κλέφτες (δις)

 

Με ιδρω ρε, με ιδρώτα τρώμε το ψωμί,

Με ιδρώτα τρώμε το ψωμί, με ιδρώτα πολεμάμε

Με ιδρώτα τρώμε το ψωμί, με φόβο πολεμάμε

 

Εμείς οι μαύροι κλέφτες (δις)

Leave a Reply

Your email address will not be published.